Menu

Knabstrupský kůň: Registrace do PK

Knabstrupského koně z prověřených a zapsaných rodičů nebo koně knabstrupského zbarvení z nezapsaných, neznámých nebo neprověřených rodičů lze zapsat na základě splněných daných podmínek při dodržení Řádu plemenné knihy knabstrupského koně do HPK  (několik sekcí - A, B, C, D, E, E1, E2, E3) nebo Pre-registru, tzv. Appendixu hlavní plemenné knihy (3 sekce - F1, F2, F3). Knabstrupská hříbata z prověřených a zapsaných rodičů  se zapisují do sekcí určených pro hříbata již při narození. Při splnění daných podmínek - u klisny podmínek k zápisu do PK, u hřebce k udělení výběru a zápisu do PK se při svodech či výkonnostních zkouškách koně zapisují do sekcí HPK nebo Pre-registru k tomuto určených.

* Hlavní plemenná kniha

* Appendix hlavní plemenné knihy
* Udělení výběru hřebci - tzv. licentace

* Zápis klisen do PK

* Zápis outcross klisen do PK (klisny ČT aj.)